Bilder fra Gospelkoret historie

Her fra korets 10-Śrsjubileum: